New Hope Glass

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nhôm kính, với hàng trăm khách hàng mỗi năm, New Hope là một công ty đáng tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ về kính cho khách hàng tư nhân và doanh nghiệp.